دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در گفت و گو با “رادیو گفت و گو” دوشنبه مورخ 99/01/25 گفت :از کلیه مردم ایران به خاطر سبک زندگی جدید که در واقع خیلی از عادات گذشته را کنار گذاشته‌اند و عادات جدیدی مانند ماندن در خانه ،ایجاد فعالیت‌های جدید به منظور آرامش‌بخشی و استفاده از فرصت‌ها و ارتقاء سلامت جسمی و روانی تشکر می‌نمایم.
ترس منطقی یعنی اینکه ما فوراً با شرایط جدید زندگی خود را تطبیق دهیم ،سازگار شویم که این امر باعث می‌شود از خیلی عوارض روانی ناشی از استرس حاد ویروس کرونا جلوگیری شود.سبک زندگی کرونایی که همکاران من در سراسر کشور شبانه‌روز مردم را آموزش دادند، نتیجه‌اش این گردید مردم در خانه بمانند و سبک زندگی جدیدی برای خودشان انتخاب کنند،البته سبک زندگی جدید برای اقشار مختلف متفاوت است؛ با توجه به سن، جنس، امکانات ، منطقه جغرافیایی و نوع شغل سبک زندگی تفاوت‌هایی دارد. پس هر فرد یا خانواده برای خود یک سبک زندگی تدوین نماید و آن را اجرا کند. در این سبک حتماً مسأله اقدامات بهداشتی ،استفاده از تکنولوژی‌های جدید وشیوه های آرام بخشی در خانواده مد نظر قرار گیرد. دستآورد مهم سبک زندگی کرونایی افزایش سواد سلامت جسمی، سواد سلامت‌روان و سواد رسانه‌ای وتکنولوژی های جدید است که در آینده اثرات بسیار ارزنده‌ای در ارتقاء سلامت، پیشگیری ،پیشرفت وتسهیل زندگی انسان‌ها خواهد داشت که شاید سال‌ها ما نمی‌توانستیم به این مهم دست یابیم.
از همه اصحاب رسانه و مردم عزیز می‌خواهیم از این فرصت استفاده نمایند و در باب افزایش سواد سلامت جسمانی ،روانی و رسانه‌ای اطلاعات خود را بیش از پیش افزایش دهند که آینده ماو فرزندانمان به آن‌ها بستگی دارد.