به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، دکتر محمد حاتمی؛ رئیس سازمان
طی حکمی دکتر حسن عماری را به سمت سرپرست معاونت آموزش سازمان نظام روان شناسی و مشاوره منصوب نمودند.
متن حکم به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن عماری
با توجه به تخصص، تعهد و تجارب موفق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به سمت ” سرپرست معاونت آموزش”
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره منصوب می شوید. امیدوارم با وقت گذاری موثر اهتمام
خود را در برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پژوهش، سامان دهی کارگاه های تخصصی و آموزشی،
بازآموزی و توانمند سازی حرفه ای اعضا، تدوین آئین نامه های لازم و تصویب در شورای مرکزی، همکاری با
استان ها در خصوص برگزاری کارگاه ها و نظارت بر آن، تدوین آئین نامه آزمون جامع تخصصی، آموزش های
مداوم اعضاء و سایر اموری که در قلمرو اختیارات آن معاونت است در دستور کار قرار دهید.
رجاء واثق دارد، با یاری همکاران، انجمن های علمی، مراکز و دفاتر سازمان و دانشگاه های سراسر کشور امور
محوله را به نحو احسن انجام خواهید داد. توفیق شما را از درگاه خداوند منان خواهانم، موفق و منصور باشید.

دکتر حاتمی،همچنین از زحمات دکتر محمد ابراهیم مداحی در مدت انتصاب ایشان به سمت معاونت اموزش تقدیروتشکر وبرای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

محمد حاتمی