به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور؛ دکتر محمدحاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره صبح روزپنج شنبه مورخ 1398/05/24 در محل مجموعه سعدآباد با دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ملاقات کرد. در این دیدار ابتدا رئیس سازمان گزارشی از وضعیت سلامت روان جامعه و نیاز برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت در ابعاد مختلف و مرجعیت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در خصوص سلامت روان و همچنین تلاش‌های گسترده 5 ماه گذشته، ساماندهی امور سازمان در بخش درونی و بیرونی خصوصاٌ استان‌ها را به استحضار معاون اول رئیس جمهور رساند و درخواست نمود، دستور فرمایند، سازمان برنامه و بودجه سرفصل بودجه‌ای به سازمان نظام اختصاص دهد، همچنین در خصوص واگذاری ساختمان یوسف آباد توسط وزارت صنعت و معدن اقدام شود و کمبود ساختمان و تجمیع سازمان در یک مجموعه تقاضای کمک کرد و همچنین حمایت استانداری‌ها از سازمان مواردی بود که با معاون اول درمیان گذاشت .دکترجهانگیری با اظهار خوشبختی از ملاقات صورت گرفته و بیان اینکه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره باید مورد حمایت دولت قرارگیرد ،عنوان داشت علی‌رغم مشکلات بودجه‌ای تلاش می‌کنیم به سازمان مساعدت‌هایی شود و ساختمان یوسف آبادرا می‌گویم در اسرع وقت در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی قرار گیرد و سازمان استان‌ها مورد حمایت قرارخواهند گرفت و در آینده با شورای مرکزی و مسئولین سازمان ملاقات خواهم داشت و ارتباط مستمر وجود داشته باشد.