به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، بیست و یکمین خبرنامه داخلی سازمان ویژه نامه تابستان 98 منتشر شد.

سخن عشق، حکم رئیس جمهور، مراسم معارفه، پیام دکتر محمد حاتمی به مناسبت انتصاب به ریاست سازمان، فهرست برنامه ها و راهبردها، پیام دکتر محمد حاتمی در آستانه روز روان شناس و مشاور، اخبار مراسم گرامی داشت روز روان شناس و مشاور، دیدار عمومی رئیس سازمان با روان شناسان و مشاوران، مراسم گرامی داشت روز روان شناس و مشاور به روایت تصویر، اخبار سیل در استان ها، انتصاب ها، همایش روسای شوراهای استانی، دیدار رئیس سازمان با خانواده شهید صیاد شیرازی، آسمانی ها، به روایت تصویر، ملاقات روسای انجمن های علمی با دکتر حاتمی، جلسه وحدت در ضیافت افطاری، گردهمایی روان شناسان و مشاوران در ماه رحمت الهی، مقدمات برگزاری کمیسیون تلفیق استان ها، تفاهم نامه ها، مراسم نهمین جایزه علمی دکتر کاردان، مراسم تجلیل از دکتر حسن احدی، اولین نشست خبری رئیس سازمان، اخبار سازمان و وزارت خانه ها

اطلاعیه ها و اخبار معاونت ها، مراسم اهدا پروانه، دیدار رئیس سازمان با استاندار خراسان رضوی، همایش ملی روان شناسی مدرسه، نشانی شوراهای استانی و آینه تلاش فهرست مطالب منتشر شده در این شماره است. بیست و یکمین خبرنامه داخلی سازمان ویژه نامه تابستان 98 را می توانید از سایت سازمان دانلود کنید.

 دریافت / بارگیری خبرنامه