به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره عصر روز یکشنبه دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دراولین سفراستانی که به منظور برنامه‌ریزی مقدمات راه‌اندازی کمیسیون تلفیق استان خراسان رضوی به این استان سفر کرده بود. باتفاق دکتر محمد ابراهیم مداحی معاون آموزشی و اعضاء شورای استانی با مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی دیدار کردند. در این دیدار ابتدا دکتر حاتمی با معرفی حضار در رابطه با اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جایگاه مهم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره گفت این سازمان با سرمایه اجتماعی بسیار هنگفت آماده همکاری با نهادهای مجری است. در این راستا جایگاه دفاتر استانی از اهمیت بالایی برخوردار است و در دوره مدیریت اینجانب بنا دارم تمرکز زدایی نمایم تا دفاتر استانی مرجع اصلی روان‌شناسی و مشاوره استان خودشان باشند. ضرورت دارد، استاندار محترم توجه ویژه‌ای به دفاتر استانی نمایند. عضویت رئیس شورای استان در شورای اجتماعی، اداری و همچنین نظارت کامل شورای استان بر کلیه مسائل روان‌شناسی و مشاوره و اختصاص مکانی ثابت به سازمان جزء خواسته‌های اصلی ماست. در ادامه دکتر امین یزدی رئیس شورای استانی به دغدغه‌های شوراء در استان پرداخت. آنگاه مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی با خوشآمد گویی به دکتر حاتمی و هیأت همراه به استان خراسان رضوی اظهار داشت، بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی و روانی مسأله اول ماست، ما بنا داریم طرح‌های مختلفی جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی-روانی به اجراء درآوریم، مطمئناً شورای استان خراسان رضوی در تمام طرح‌ها باید به ما کمک کنند و این طرح‌ها را اجرایی نمایند. از امروز رئیس شورای نظام روان‌شناسی و مشاوره استان خراسان رضوی رسماً عضو شورای اجتماعی استانداری می‌باشند و به شورای اداری نیز دعوت خواهند شد و بزودی ساختمانی هم جهت استقرار سازمان استان در اختیار آن‌ها می‌گذاریم. سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یک سازمان رسمی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و رئیس آن با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. پس ما به جایگاه ویژه این سازمان باید توجه نمائیم. امیدوارم منبعد با همکاری یکدیگر بتوانیم جهت اهداف مورد نظر گام‌های موثری برداریم.