به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام  روان‌شناسی و مشاوره ؛ دکتر محمد
حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
با دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دیدار و درباره همکاری و
حمایت وزارت مذکور گفتگو کردند. در این دیدار ابتدا دکتر حاتمی گزارشی از 
وضعیت روان‌شناختی کشور و نرخ شیوع آسیب‌های اجتماعی _ روانی و اقدامات
سازمان را بیان کردند. رئیس سازمان عنوان داشتند، سازمان در سیل اخیر فعال و
اکنون با مشارکت هلال‌احمر خانه داوطلبان روان‌شناسان و مشاوران مداخله در
بحران را در حال راه‌اندازی هستیم. سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یک
فرصت بزرگ برای آرامش‌بخشی در جامعه است .مردم برای مسائل و مشکلات خود به
روان‌شناسان و مشاوران مراجعه می‌نمایند. دانشجویان نیازمند مشاوره تخصصی
هستند. در دوره جدید مدیریت برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خوبی را
برای سازمان انجام دادیم .وحدت کنونی در بین اعضا بی نظیر است. وزارت علوم،
تحقیقات و فن‌آوری برای سازمان نظام حکم وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی برای سازمان نظام پزشکی را دارد. کمیسیون تخصصی ما در مجلس شورای
اسلامی کمیسیون آموزش و تحقیقات است. ۹۸٪ اعضاء ما فارغ التحصیلان وزارت
عتف می‌باشند و در بند ۶ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان جهت توانمندسازی و
بازآموزی اعضاء باید با همکاری وزارت مذکور انجام گیرد. بنابراین بین
وزارتخانه و سازمان همکاری و تعامل بیشتر ی بایدباشد و وزارت عرف ما را
حمایت کند.
در ادامه وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری بیان داشتند، هرآنچه لازم باشد جهت
پویاتر شدن سازمان انجام می‌دهیم. به واحدهای مختلف دستورات لازم را
می‌دهم، خصوصاً با معاونت دانشجویی همکاری دو جانبه‌ای برقرار شود و
تفاهم‌نامه امضاء شود. پس از بیانات وزیر محترم دکتر حاتمی نیازهای سازمان
ازجمله همکاری دانشگاه‌های استان‌ها جهت اختصاص دفتر ثابت به دفاتر استانی،
امتیاز ارتقاء برای اعضاء کمیسیون‌ها، مأموریت ساعات غیر موظف اعضاءهیأت
علمی به سازمان، همکاری معاونت پژوهشی و کمیسیون انجمن‌های‌علمی با سازمان،
توسعه ارتقاء رشته در دانشگاه‌ها، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و روانی،
نظارت برفعالیت‌های حرفه‌ای دانشگاه‌ها ، توانمندسازی و بازآموزی
روان‌شناسان و مشاوران به استحضار وزیرمحترم رساندند.
در پایان دکتر غلامی بطور جداگانه برای هر کدام از درخواست‌ها از جمله
انعقاد تفاهم‌نامه، دفاتر مشاوره، هیأت‌های ممیزه، مأموریت اعضاء هیأت‌علمی
دستور کتبی دادند و مقرر شد، هر چه سریعتر با تعامل با معاونت‌های مربوطه
دستورات وزیر محترم اجرایی شود.