سوابق تحصیلی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکترای روانشناسی:دانشگاه علامه طباطبایی -1378

-کارشناسی ارشد بالینی: دانشگاه تربیت مدرس- 1369

- کارشناسی بالینی: دانشگاه علامه طباطبایی-1364

دیپلم دبیرستان امیرکبیر جیرفت

 

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست